Vil bruke skatteetatens verdifastsetting ved eigedomsskatt