– Vi står i fare for at bruene blir nedklassifisert. Det vil være alvorlig

foto