Får tillatelse til gaupejakt med hund - anker på grunn av feil type