Stinn brakke i samfunnshuset. Gikk tom for is!

foto