– Ulovleg snøskutertrafikk er eit uromoment som burde hindrast