330 drektige sauer sto i fare for å drukne: Nå er de reddet

foto
Harald Krangnes går fremst og fører hele sauflokken til en nabogard og ledig fjøsplass. Foto: Nanna Ranes