330 drektige sauer sto i fare for å drukne: Nå er de reddet

foto