Naboer mener politikerne er villedet om dette prosjektet