Nye ministre på plass. I Sunndal sitter en stolt bror