Sikring av anleggets fremtid er nå enda et hakk nærmere realisering