Kviger på rømmen: – Åpenbart at de har blitt skremt

foto