Avviser Skanska-tilbud – Fellessjukehuset skal ut på anbudsrunder for tredje gang

foto