Får oppmoding om å busetje fleir flyktningar enn vanleg