Miljødirektoratet mener lokaliteter må utredes nærmere

foto
Vil utrede mer: Miljødirektoratet mener deponialternativene Raudsand, Gudvangen og Odda må utredes videre med tanke på egnethet. Foto: Oivind Leren