SuSu-programmet fikk tirsdag fire millioner kroner i regionale utviklingsmidler fra regional- og næringsutvalget i fylkeskommunen.

Rådmannen innstilte på én million, men etter forslag fremmet av Tove-Lise Torve (Ap) på vegne av Hanne Notøy (Ap), Ingunn Golmen (Sp), Runar Vestheim (uavhengig) og Torill Røsand (H) ble det vedtatt med sju mot tre stemmer at programmet får en million årlig i perioden 2018-2021. Søknaden fra SuSu-programmet var på seks millioner kroner.

Fylkesrådmannen mente det er positivt at de to kommunene vil videreføre sitt samarbeid om næringsutvikling, men vurderte at det ikke lenger var behov for å støtte drift av SuSu-programmet som helhet.

– Arbeidet for å styrke næringslivet i Surnadal og Sunndal er svært viktig for utviklingen på indre Nordmøre, og jeg er glad for at jeg fikk med meg et flertall i utvalget for å bevilge fire millioner til prosjektet, skriver Tove-Lise Torve i en e-post til Driva.

Et av målene med SuSu-programmet er å øke antall sysselsatte med arbeidssted i regionen. Siden 2013 har antallet i Sunndal økt med 95, og i Surnadal med 60. I løpet av tre år er det gitt 5,6 millioner i tilskudd til 46 prosjekt med samlet budsjett på 34 millioner kroner, som har som siktemål å skape 129 nye arbeidsplasser. Tallene er basert på bedriftenes egne forventninger ved søknad om tilskudd. Det er ikke kontrollert om gjennomførte tiltak faktisk ga forventa resultat.

Kommunestyrene i både Surnadal og Sunndal har fornyet samarbeidsavtalen i SuSu-programmet for den kommende fireårsperioden.

Vedtaket som ble fattet i utvalget tirsdag innebærer at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av begge programperiodene.