40 prosent av nordmenn over 18 år oppgir at de handler julegaver på nett i år, viser en fersk landsdekkende undersøkelse. Nordmenn flest handler julegaver for mellom 3000 og 6000 kroner.

En landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact Norge på vegne av nettbutikken Wee.no, viser at rett over 40 prosent av nordmenn oppgir at de netthandler julegaver foran julen 2017. Svarene viser at det er mest normalt å handle opptil 25 prosent av julegavene fra nettbutikk, noe hele 23 prosent av befolkningen – eller hver femte person – oppgir at de gjør.

7,2 prosent av julehandlerne oppgir at de handler mellom 25 og 50 prosent av julegavene på nett, mens kun 4,5 prosent oppgir at de handler over 50 prosent av gavene fra nettbutikk. Bare en halv prosent av nordmenn oppgir at de handler alle julegavene på nett.

Menn handler mer på nett – kvinner bruker mest

Hvem som handler mest på nett, og hvor mye de bruker på julehandel totalt, avhenger både av kjønn, bosted og alder. 43,4 prosent av norske menn oppgir at de netthandler julegaver, mot kun 36,6 prosent av kvinner. Til gjengjeld bruker kvinner i snitt mer på julehandel enn menn: Hele 16,6 prosent av kvinner oppgir at de bruker mer enn 10 000 kroner i julegavehandel totalt i butikk eller på nett – mot 13 prosent av mennene.

Nordlendinger netthandler mest

Det er nordlendinger som oppgir at de handler mest julegaver på nett. Over halvparten, eller 51,3 prosent av befolkningen i våre tre nordligste fylker, oppgir at de netthandler for jula 2017. I motsatt ende av skalaen finner vi Oslos befolkning, der kun 33 prosent – eller hver tredje innbygger over 18 år – oppgir at de handler julegaver på nett.

Handler på nett – men trives i butikk

Wee.no har solgt alt fra hus-, hage- og fritidsprodukter til anleggs- og jordbruksprodukter fra nettbutikk i snart 20 år. Ansvarlig for fritidsprodukter hos Wee.no, Vivian Wee Flatnes, har merket seg at nettopp gavehandelen øker foran 2017.

– Nordmenn er stadig mer komfortable med netthandel, noe som også gjenspeiler seg i gavehandel rundt juletider. Netthandel sparer tid, noe som er kjærkomment for mange i en ellers stressende periode, sier Flatnes.

– Samtidig ser vi  at prosentandelen som handler julegaver på nett ligger godt under prosentandelen som normalt handler produkter på nett ellers i året, noe som indikerer at mange fortsatt liker å lete etter julegaver i tradisjonelle butikker. At befolkningen i større byer som Oslo handler færre gaver på nett, har nok også med større tilgang på butikker i nærområdet, sier Vivian Wee Flatnes.

Bruker mest på barna

Ikke overraskende er det personer mellom 30 og 44 år – blant dem mange småbarnsforeldre – som handler mest julegaver på nett. Hele 58 prosent i denne gruppen oppgir at de netthandler foran jula. Aldersgruppen 18-29 år følger etter med 50,2 prosent netthandlere, og deretter er netthandelen omvendt proporsjonal med alderen: Jo eldre man er, desto mindre handler man gaver på nett. Bare 21 prosent, eller hver femte person over 65 år, handler gaver på nett i år.

De eldste bruker mest

Men om de eldste ikke er mest datakyndige, er de definitivt best på å bruke penger: Undersøkelsen fra Infact viser at personer over 65 år har det høyeste gaveforbruket av alle. Nesten 10 prosent av personer i denne aldersgruppen bruker totalt over 15000 kroner på julegaver i år. Jo yngre du er, desto mindre bruker du på julehandel, viser tallene. Lavest forbruk har 18-29 åringer, der kun 4,7 prosent bruker over 15 000 kroner i julegaver.

Ifølge undersøkelsen bruker nordmenn flest – 32,4 prosent eller hver tredje nordmann – et sted mellom 3000 og 6000 kroner i julegaver i 2017. Én av fire nordmenn bruker mellom 1000 og 3000 kroner i julegaver.

Hvem bruker så mest på julegaver totalt? Det er det vestlendingene som gjør, etterfulgt av nordlendinger. De som er bosatt i og rundt Trondheim bruker minst på julegaver av samtlige nordmenn, ifølge undersøkelsen.

Så dersom du har en bestemor bosatt på Vestlandet har du all grunn til å være optimist foran julen 2017.

Fakta fra undersøkelsen:

Handler du julegaver fra nettbutikk i år (nordmenn over 18 år)?

Nei: 53,9 prosent

Inntil 25 prosent av gavene:                  23,2 prosent

25-49 prosent av gavene:                        7,2 prosent

50-74 prosent av gavene:                         3,5 prosent

75-99 prosent av gavene:                        0,8 prosent

Alle gavene på nett:                                    0,4 prosent

Feirer ikke jul:                                    6 prosent

Vet ikke:                                                 4,8 prosent

Hvor mye bruker du på julegaver totalt i år (nordmenn over 18 år)?

Inntil 1000 kroner:                                     8,7 prosent

1000-3000 kroner:                                    24,1 prosent

3001-6000 kroner:                                    32,4 prosent

6001-10 000 kroner:                                    17,0 prosent

10 001-15 000 kroner:                        8,3 prosent

Mer enn 15 000 kroner:                         6,7 prosent

Vet ikke:                                                2,8 prosent

Andel personer som kjøper julegaver for mer enn kr. 10 000 i 2017, etter bosted:

Vestlandet: 18,4 prosent

Nord-Norge: 16,8 prosent

Østlandet utenfor Oslo: 14,4 prosent

Sør-Norge: 13,8 prosent

Oslo: 13 prosent

Midt-Norge: 12 prosent

Fakta om undersøkelsen:

Utfører                      InFact Norge AS

Populasjon               Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer       1.055

Feilmargin                Maksimalt +/- 3,0 %

Metode                     InFact automatiske telefonintervjuer

Periode                    13. desember 2017