– Må det virkelig skje ei ulykke før vi blir hørt?