Nye faste medarbeidere og nye samarbeidspartnere preger Midtnorsk HMS-senter – som også tar tak og presenterer nye tilbud etter hvert som behovet avdekkes.

Marit Moe Kvendbø tok over som daglig leder for Midtnorsk HMS-senter denne sommeren og opplyser at senteret besitter en brei kompetanse med sine seks faste medarbeidere og fem samarbeidspartnere.

På kontoret i Surnadal finner vi tre sykepleiere, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en kontorsekretær som også er sertifisert instruktør i førstehjelp.

Ergoterapeut Monica Berg har i tillegg yrkeshygienisk kompetanse, noe Kvendbø påpeker er viktig kompetanse for HMS-senteret.

Alle seks har den pålagte grunnutdanningen for bedriftshelsepersonell ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I tillegg har HMS-senteret fem samarbeidspartnere. Magne Seierslund har psykososialt arbeidsmiljø som sitt fagfelt i tillegg til at han er sertifisert på metodikk for faktaundersøkelser ved oppståtte konflikter i bedrifter.

Torbjørn Aae er yrkeshygieniker, Sigmund Moen Trønsdal har HMS i landbruket som spesialfelt, og i tillegg har senteret to leger som arbeidsmedisinere på lista over samarbeidspartnere.

Størst på Nordmøre

HMS-senteret med lokalisering i Surnadal startet så tidlig som i 1984 som Indre Nordmøre bedriftshelsetjeneste, men endret navn til Midtnorsk HMS-senter i 2004.

Senteret har fortsatt sine kontorer i Surnadal, og har for tida 3.500 medlemmer fordelt på 170 medlemsbedrifter med 40 ulike bransjer representert.

Omlandet er først og fremst Nordmøre, og senteret har også Surnadal, Sunndal, Aure, Tingvoll og Rindal som medlemskommuner.

Senteret gir råd til bedriftene om systematisk HMS-arbeid – ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og arbeidshelse.

– Det har vært en utbredt myte at bedriftshelsetjeneste er bare helsekontroll. Men vi er rådgivere, og det er opp til arbeidsledere i medlemsbedriftene å sørge for at vi bistår – noe vi gjør i en fri og uavhengig rolle – like mye for arbeidstaker som for arbeidsgiver. Og de som har begynt å bruke oss aktivt, ser verdien av dette med tanke på vår kompetanse på krav til HMS-arbeid. Vi konstaterer at stadig flere bedriftsledere ser sammenhengen mellom bunnlinja og godt HMS-arbeid, sier hun.

Nytt treningstilbud

Behov i bedriftene gjør at HMS-senteret ønsker å tilby en ny tjeneste som består i å bistå bedrift og enkeltpersoner i å forebygge sykefravær samt å redusere varighet av oppstått sykefravær.

Fysioterapeut Ingrid Kvendset Hagen opplyser at de har avdekket slikt behov etter arbeidshelsesamtaler i bedriftene.

– Muskel- og skjelettplager er jo en av de største årsakene til sykefravær, konstaterer hun.

Tilbudet er et treningsprogram etter en individuell plan der fysioterapeuten bidrar til å senke terskelen for å komme i gang ved å være med på opplegget fram til medarbeideren er i stand til å gjennomføre øvelsene på egen hånd. En fysioterapeutisk undersøkelse vil være grunnlaget for å gi tilbudet.

– Vi vil sjølsagt følge dem opp slik at de ikke «detter ut» av treningsrutinene igjen samt at vi må sørge for progresjon i treningen, understreker Hagen. Varigheten av opplegget vil sjølsagt variere fra person til person alt etter hvor langt en eventuell skade har kommet.

For noen vil opplegget virke forebyggende slik at de slipper å bli sykemeldt, mens det for medarbeidere som allerede er sykemeldt vil virke som rehabilitering og med kortere tid for å komme ut i jobb igjen.

Metodikk ved konflikt

Magne Seierslund har det psykososiale arbeidsmiljøet som fagområde, og understreker at det psykiske- og det fysiske arbeidsmiljøet er likestilt og like viktig.

Med Seierslund på laget, kan også HMS-senteret tilby hjelp i konflikter som allerede har kommet for langt til å kunne løses internt. Det dreier seg om en metodikk for faktaundersøkelser basert på juridiske saksbehandlingsmetoder etter arbeidsmiljølovens egne begreper.

– Det er en ryddig metodikk som i det minste skal bidra til at alle parter føler seg hørt og respektert, sjøl om det ikke nødvendigvis ender opp på et ønsket resultat for alle, sier han.

Det er en ganske ny metodikk, som også er anbefalt brukt av Arbeidstilsynet i tilfeller med fastlåste konflikter.

Nå vil jo alltid håpet være at det daglige HMS-arbeidet i bedriftene er såpass godt ivaretatt at en slipper at slike konflikter oppstår.

Ny heimeside er på trappene, og vil være å finne under adressa mhms.no.