– Mindre folk og mindre ressurser gjør at vi blir utslitte, sier en ansatt i Møre og Romsdal politidistrikt til Politiforum i forbindelse med undersøkelsen.

Økt arbeidsbelastning, ressursmangel og lav lønn er blant årsakene de oppgir, skriver mediet. I tidsrommet mellom 31. juli 2021 og 31. juli 2023 har det blitt 255 færre politiårsverk i politidistriktene, skriver de videre.

Over 70 prosent av de spurte politiansatte i landet svarer at arbeidsbelastningen deres har blitt større de siste fem åra.

– Som hovedverneombud synes jeg det er et sterkt signal når 72 prosent svarer at det har blitt økt arbeidsbelastning. Det stemmer med det inntrykket jeg har av utviklingen. Dette er en utvikling som absolutt gir grunn til bekymring, og det understreker viktigheten av å ha fokus på rammene for arbeidet, slik at de som står i det, kan stå i det over tid, sier politiets hovedverneombud Audun Buseth til Politiforum.

Seks av ti i Møre og Romsdal

Samlet for landet er det 57 prosent som svarer at de har vurdert å slutte i løpet av de siste to åra.

I Møre og Romsdal politidistrikt er tallet 61 prosent. Det er fjerde mest etter Trøndelag med 69,4, Agder med 67,4 og Sør-Vest med 64,5.

– At mange vurderer å slutte i politiet, kan henge sammen med den høye svarprosenten for økt arbeidsbelastning. Jeg tror også dette for mange handler om denne rollekonflikten, sier hovedverneombudet til Politiforum.