Leverer stein til store prosjekt. Nå er ny avtale på plass