Bøndenes inntekt økte mindre enn jordbruksoppgjøret legger til grunn