Oppretter foretak for å drive med fôr- og gressproduksjon