Hvem får lage «sjukehusparken»? Så mye får de bruke

foto