Skadevann fra fjellet føres til nytt kraftverk i Eikesdal?

foto