Slik har kommunevåpenet sett ut om 1. og 2. klassingene hadde fått bestemt

foto