Kommunelege Svein Anders Grimstad i Sunndal ønsker ikke å bruke betegnelsen utbrudd om to tilfeller av kikhoste på Sande skole. Kommunelegen sier det hvert år er anslagsvis 5-10 tilfeller av kikhoste i kommunen.

- Dette er såpass ferskt at det ikke er grunn til å kalle to tilfeller av kikhoste annet enn sporadiske tilfeller, sier Grimstad.

Kikhoste er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fester seg vanligvis i slimhinnen i svelget og lungene. Den utløser lokal skade av slimhinneoverflaten, og den produserer et giftstoff (toksin) som også medfører irritasjon og skader i slimhinnen. (NHI).

- Kikhoste er farligst for små barn under to år, men alle som ikke reserverer seg mot vaksineprogrammet er vaksinert mot sjukdommen, sier Grimstad.

Det er som regel barn som ikke er vaksinert som får kikhoste blant småbarna. Vaksinen gir imidlertid ikke full beskyttelse. Har du vært utsatt for smitte, er det derfor mulig å utvikle sykdommen. Som regel får de som er vaksinert en mildere form som kan være vanskelig å kjenne igjen.

- Hosten er irriterende for større barn og voksne, men det er ikke sikkert den blir behandlet med antibiotika om hosten har vedvart et par uker, sier Grimstad.

Antall tilfeller av kikhoste har vært økende. Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper, men økningen har vært størst blandt tenåringer og voksne. Man antar at virkningen av vaksinen ikke har vært like langvarig som man har trodd.

- Antall kikhostetilfeller økte mye ei stund, men ikke nå de siste årene, mener Grimstad.

Alle norske barn og alle barn som kommer til Norge vaksineres mot kikhoste, og alle som ikke reserverer seg mot vaksineres.