Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle landets strømkunder innen 1. januar 2019 skal få automatiske strømmålere.

- Hos oss er innkjøp, skifte av målere og innsamling av målerverdier organisert gjennom samarbeidsprosjektet Smart Strøm Nordvest, forteller Terje Monsøy som er prosjektleder for installeringen av målere i Sunndal i en pressemelding.

Smart Strøm Nordvest består av ti nettselskaper i Møre og Romsdal. Gjennom samarbeidsprosjektet skal nærmere 145.000 målere byttes.

I Sunndal starter dette arbeidet nå i oktober. Det er montører fra Bratseth AS som skal montere målerene hos kundene.

Ingar Bugge, faglig ansvarlig hos Bratseth AS, opplyser i pressemeldingen at Bratseth AS også har ansvaret for å avtale tid for målerbytte hos kundene. Sunndal Energi har sendt ut et brev til alle kunder, hvor de ber kundene sjekke at Sunndal Energi har riktig mobilnummer og annen kontaktinformasjon.

- Noen kunder vil sikkert spørre om hva dette koster. For deg som kunde er det ingen engangskostnad ved smart strøm, den nye måleren dekkes inn over nettleien gjennom flere år, forteller Terje Monsøy.

Måleren skal monteres i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen, må selskapet ha adgang. Kundene vil få varsel god tid i forveien.

- Montørene skal selvsagt legitimere seg ved ankomst, sier Ingar Bugge.

Hvis sikringsskapet står i oppgang eller kjeller, trenger montøren ikke adgang til selve leiligheten.

Det kan være kunder som er bortreist deler av året. Sunndal Energi ber i slike tilfeller kundene om å gi en fullmakt til en person som kan ta imot montøren. Selskapet ønsker i så fall beskjed om dette.

Hva er en smart strømmåler?

- Det er en måler som sender fortløpende informasjon til nettselskapet om ditt strømforbruk, slik at du slipper å lese av måleren som i dag, sier Terje Monsøy. Dette blir i hovedsak gjort via radiosamband.

Smart strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid. Smart strøm gir fordeler både for kundene, kraftsystemet og klimaet.

Det kan være litt forvirrende at myndighetene har foreløpig valgt å bruke AMS som står for «Avanserte måle- og styringssystemer».

Terje Monsøy sier at smart strøm er et mer forklarende begrep, og at stadig flere tar det i bruk. Internasjonalt benytter man dessuten «smart» som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømsystemet – blant annet smart metering og smart grid.