Kontrollutvalget legger bort saken om ansettelsen av biblioteksjef