Strategiendring har gitt kraftig vekst - regner med å passere 100 millioner i omsetning i år