Det var på Hjelset at en gravemaskinfører ble stoppet i sitt arbeid.

Leder på operasjonssentralen i Nordmøre og Romsdal, Kjell Biesmans, sier til Driva at mannen jobbet på langfredag og fortsatte på Påskeaften.

- Det var folk i området som reagerte på gravemaskinkjøringen i påskens helligdager.

Mannen ble gitt et muntlig pålegg fra politiet om å avslutte arbeidet, noe han lyttet til.

- Kan få bot hvis man ikke hører etter

Biesman sier reglene er at slikt arbeid ikke er tillatt på røddager.

- Støyende arbeid, som gravemaskinkjøring og arbeid med motorsag er ikke tillatt, etter lov om helligdager og helligdagsfred, sier han.

- Hva skjer hvis man ikke etterkommer pålegg fra politiet om å slutte å arbeide?

- Da blir det andre reaksjoner, som bot. Men folk bruker å høre etter når vi sier fra.

Biesman forteller at det ellers er rolige dager hos politiet nå i påskehelga.

Lovens formål og innhold

Loven om helligdager og helligdagsfred er å finne i Lovdata.

Der kan man lese at lovens formål er "å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet".

Videre om helligdagsfred står det: "På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm, arbeid eller annen forstyrrende virksomhet".

Følgende dager er helligdag (Lovdata):

a)vanlige søndager,
b)nyttårsdag (1. januar),
c)skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag),
d)langfredag (siste fredag før første påskedag),
e)første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars),
f)annen påskedag (første mandag etter første påskedag),
g)Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag),
h)første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag),
i)annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag),
j)første juledag (25. desember),
k)annen juledag (26. desember).