Ber Statsforvaltaren trekkje motsegna mot Fjordparken og konteinarplassen