foto
Seksjonsleiar Jonny Moen tykkjer det varmar med all rosen ambulansen har fått. Foto: Tina Fløystad

– Å bli sett av publikum set vi umåteleg stor pris på