– Mønster og farger gjør at bildene popper fram

foto