Trollheimen: Brør funne i god behald på hytte, etter leiteaksjon