Det vil bli svært krevende å stanse spredning av skrantesyke i Norge

foto