Mange opplever farlige situasjoner med utenlandske vogntog

foto