– Det er ingen ny politisk behandling i denne saken