Vil satse på gjenvinning av farleg avfall

foto
Nytt område: Harald Storvik, no dagleg leiar for Bergmesteren Recycling AS, vil satse på gjenvinning på Raudsand. Bildet er tatt tidlegare.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL