Det er mange som sier meningen sin i - og rundt valglokalet i Halsa rådhus mandag, og en av dem er Rolf Maridal. Han mener dette har vært en helt unødvendig omkamp der kommunestyret allerede har gjort vedtak på bakgrunn av resultatet fra den første rådgivende folkeavstemningen.

– Dette har kun skapt splittelse og strid i kommunen, en unødvendig ufred i bygda som vi burde vært foruten, sier han.

Og Maridal har tydeligvis god støtte i sitt syn, det er flere som mener det samme.

– Og det er helst de som liksom skal bygge opp kommunen vår som har ødelagt. Dette er mye mer ødeleggende enn folk tror, for vi blir aldri sterkere enn det svakeste leddet, sier de som er i lokalet.

– Dette har blitt til en krig det, fastslår de.

Mobilisering

De tre som sitter og tar imot stemmene ved Halsa rådhus; Maridal, sammen med Anita Henden og Bodil Gjeldnes, sier de merker godt mobiliseringen ved denne avstemningen.

– Vi tror valgdeltakelsen blir bra, for nå virker det som folk i de ulike leire virkelig har mobilisert, forteller de. men samtidig har de også hørt at mange vil sitte heime under dette «nyvalget» fordi de allerede har stemt en gang, og at de mener det er ingen som skal komme og si at de «stemte feil».

De tre håper i alle fall på stor deltakelse, noe de også tror det blir.

– Over 300 forhåndsstemmer er langt fler enn sist, og det har allerede vært veldig mange innom og stemt her siden vi åpnet, kunne de fortelle et par timer etter at dørene åpnet klokka 13.00 mandag.

Alene – eller sammenslåing?

Skal Halsa fortsette å stå som egen kommune eller bli sammenslått med Hemne og deler av Snillfjord? Det er vel egentlig spørsmålet i den nye folkeavstemningen som pågår utover mandagskvelden, sjøl om sammenslåing med Surnadal også er ett av de tre alternativene på stemmeseddelen.

Med åtte mot sju stemmer vedtok kommunestyret i juni å gå for det alternativet som fikk flest stemmer i den rådgivende folkeavstemningen; sammenslåing med Hemne, Aure og Snillfjord, som fikk 46 prosent av stemmene. Halsa som egen kommune fikk sju stemmer og sammenslåing med Surnadal fikk ingen stemmer i kommunestyret.

Det var bare det at da folket gikk til urnene første gangen var ikke «Halsa, Hemne og deler av Snillfjord» tydelig utformet som et eget alternativ, alternativet da lød «Halsa, Hemne, Aure og Snillfjord». (Hele eller deler av disse kommunene). Siden har Aure trukket seg, og Snillfjord blir delt i tre deler. Halsa, Hemne og deler av Snillfjord er dermed et nytt alternativ.

Og blant annet fordi de andre alternativene til sammen fikk flere stemmer ble Halsa Underskriftskampanje startet, da de mente flertallet lå der.

– Et flertall er over halvparten, noe 46 prosent ikke er, mener aksjonsgruppa, som samlet 419 underskrifter og krevde ny folkeavstemning.

Underskriftskampanjen mener Halsa er best tjent med å fortsette som egen kommune, og har gått ut og bedt folket om å stemme fram dette alternativet.

Høg temperatur

Henden, Gjeldnes og Maridal i valglokalet forteller om til dels høg temperatur hos mange som er innom for å stemme.

– Signalene går på at de synes dette er en helt unødvendig runde, og det er flere som spør om det ikke er tillatt å skrive en kommentar på stemmeseddelen. Mange hadde hatt god lyst til det...

– Det har vært mye styr med stemmesedlene. Og nå mener enkelte at stemmeseddelen er feil denne gangen også, fordi det står «Halsa sammen med Hemne og Snillfjord». De mener det burde stått «....deler av Snillfjord», forteller de.

Maridal forteller at en av dem som har stemt stemte under forutsetning av at ingen fra underskriftskampanjen skulle være med og telle opp stemmene.

– Da ville han i så fall ikke avgi stemme.

Stemmer på Hemne

En av dem som er innom for å avgi stemme er Frode Kutschera. Han stemmer på Hemne-alternativet.

– Erfaringen fra hjemmebane er at den nordmørske – litt sydlandske sinnet, har godt av litt innblanding av nordtrøndersk storsinn og diplomati. Jeg stemmer for Hemne-alternativet, og det står jeg for også. Og denne gangen er jeg helt sikker!

Samtidig legger han til at han er bevisst på at dette har innvirkning på framtidige fylkesgrenser.

– Når vi velger oss nordover kan det kanskje bli vanskeligere å innlemme oss mot vår vilje i et lite Nordmøre.

Spent ordfører

Halsaordfører Ola Rognskog (Sp) stemte på nullalternativet ved første folkeavstemning, altså at Halsa fortsetter alene, et alternativ han syntes fikk overraskende lav oppslutning.

Men han ønsker ikke å opplyse om hva han har stemt denne gangen. Rognskog har bevisst ligget lavt.

– Når man ber om råd hos folket, kan man ikke råde folk til å mene noe, fastslår han. – Jeg satser på at vettet er jevnt fordelt og at folk sjøl vet best hva de vil, både på kort og lengre sikt. Og det folk mener, flertallet, det er jeg ydmyk for.

Sjøl om kommunestyret har vedtatt at saka ikke skal opp til ny behandling, må nok dette likevel vurderes, i alle fall dersom resultatet blir et annet enn sist.

– Det er det politikerne som må avgjøre. Det er nå engang slik at et vedtak bare står til et nytt vedtak er fattet, sier han.

Ordføreren innrømmer likevel at han er temmelig spent på resultatet.

– Ja, det er klart jeg er, ellers hadde jeg vel ikke hatt så mye her å gjøre, smiler han.

Klokka 20.00 stenger valglokalene i Stornaustet, Halsa rådhus og Lerviklandet grendehus, og rundt klokka 22.00 forventes resultatet å være klart.

Driva kommer med resultatet når det er klart.

Her er resultatene