Den store hyttedagen ble enda større enn forventet