- På tide at folk tar til vettet og heller finner andre arenaer å leke på