Tallene for februar i år sammenlignet med februar i fjor viser en halvering i antall gjenstående kjøretøy ved ferjeavgangene til Fjord 1 MRF.

Ferjeselskapet sier det skyldes økt kapasitet. Likevel måtte 2.300 kjøretøy stå igjen å se ferja gå.

Trafikktallene til Fjord 1 viser også en trafikkøkning på mange strekninger. Halsa-Kanestraumen hadde en trafikkvekst på 14,8 prosent.