– Her er det lav deltakelse i idretten og liten variasjon i typer anlegg. I nabokommunene er det annerledes