«Hans» og flere parasittfunn skaper merarbeid. Dette er status for prosjektet til titalls millioner