Ikke enige om hvor veien skal gå: «utfordring for gardsdriften», «feil bruk av midler»

foto