Åpner for å vente med Helseplattforma i Møre og Romsdal