Lokale skuletillitsvalgte: – Streiken er stoppa, men konflikten er forsterka!

foto