– Ser etter hvem som roet ned og hvem som fyrte opp