Får tillatelse til å bygge ut to nye vannkraftverk