Ønsker å bruke nær 1 million på tiltak for fastlegene

foto