- Vi har vært godt forberedt, og takket være mindre nedbør enn meldt og godt forebyggende arbeid på flere kritiske steder, har vi ingen hendelser så langt, sier ordfører og leder i kriseledelsen Ståle Refstie.

I Litldalen har det vært mye vann i elver/bekker, og vann over vegen. Det ble derfor satt inn tiltak med lavere fartsgrense mandag kveld. Brannvesenet har også avhjulpet med å forebygge vann i kjeller i området.

Mandag ettermiddag ble gårdene på Snøva evakuert, i tillegg ble også en hytte i området med to tyske turister evakuert, og også ytterligere en husstand i området frivillig evakuert. Oppholdsforbudet gjelder fortsatt, og politiet vil gjøre nye vurderinger i løpet av dagen.

Slik prognosene for nedbør, flom og skred ser ut p.t., justeres beredskapen noe ned, men kriseledelsen følger nøye med på utviklingen i vær- og farevarsel gjennom dagen.